Spring naar content

Hoe creëer je een data-savvy organisatiecultuur?

Home » Hoe creëer je een data-savvy organisatiecultuur?
Leestijd: 3 minuten

Steeds meer organisaties hebben datagedreven werken opgenomen in hun strategie. Een datageletterde organisatiecultuur is vereist om een datagestuurde cyclus op rolletjes te laten lopen. Dit wordt ook wel data-savvy genoemd. In een data-savvy organisatiecultuur hebben alle medewerkers – van het topmanagement tot de werkvloer – de juiste skills, competenties en houding om hun rol te vervullen.

Vrijwel elke organisatie worstelt met het bijhouden van de technische en organisatorische eisen en ontwikkelingen om een datagedreven organisatie te worden. Volgens Gartner is 80% van alle organisaties bezig met de ontwikkeling van een datageletterde cultuur, waarbij zij tegelijkertijd hun tekortkoming op dit gebied erkennen. Organisaties realiseren zich steeds meer dat data en analyse een belangrijke motor zijn voor het genereren van waarde en het behalen van de strategische doelen.

Wat is data-savvy?

Data-savvy, ook wel datageletterdheid, is het vermogen om data te lezen, te verwerken, te analyseren en te bediscussiëren. Net als geletterdheid als een algemeen concept, richt datageletterdheid zich op de competenties die betrokken zijn bij het werken met data. Om businesswaarde uit data te creëren moet iedereen binnen de organisatie voldoende kennis hebben van de beschikbaarheid van data, hoe je het kunt gebruiken en wat de toegevoegde waarde is.

Onderzoek naar effectief gebruik van data

Dat data-savvy een onderbelicht thema is blijkt onder andere uit het onderzoek van Opinium. Hieruit komt naar voren dat slechts 25% van de werknemers (wereldwijd) gelooft dat ze data effectief gebruiken en volledig vaardig zijn om dit te doen. Andersom gesteld: 75% van de medewerkers geeft aan stress te ervaren en zich ongelukkig te voelen bij het werken met data, wat uiteraard impact heeft op de algehele prestaties van de organisatie. Ook uit de benchmark van Hot ITem over datagedreven bedrijfsvoering kwam naar voren dat de kennis en kunde van medewerkers als grootste uitdaging wordt gezien binnen de top 500 organisaties in Nederland.

Hoe zorg je voor een data-savvy cultuur?

Elke medewerker heeft op zijn eigen niveau de juiste technische en functionele vaardigheden nodig. De technische vaardigheden zijn afhankelijk van de techniek en tooling binnen de organisatie en de afweging tot welk niveau je self-service-tooling wilt implementeren.

Wat betreft soft skills zien wij dat twee vaardigheden essentieel zijn om data effectief te kunnen inzetten:

  1. Kritische denkvaardigheden
    Deze bestaan uit behendigheid, samenwerking, creativiteit en probleemoplossing.
  2. Persoonlijk managementvaardigheden
    Deze omvatten communicatie, onderhandelen, leiderschap, zelfsturing, planning, timemanagement, privacy en ethiek.

Het ontwikkelen van deze skills is essentieel, maar met alleen een training kom je er niet. Er zijn drie succesfactoren die absoluut onmisbaar zijn.

Succesfactor 1: zorg voor een helder doel van je data-savvy initiatief

Het is belangrijk dat voor de hele organisatie duidelijk wordt op welke manier medewerkers datavaardigheden moeten inzetten en wat dit betekent voor de organisatie en doelstellingen. Geweldig als iemand zijn communicatieskills verbetert en daardoor bijvoorbeeld goed kan overbrengen hoe je de informatie op een dashboard interpreteert, maar als die communicatie alleen op de eigen afdeling wordt ingezet, heeft dit nauwelijks effect op de organisatiedoelstellingen. Als organisatie zul je dus scherp moeten formuleren wat je wilt bereiken en hoe en tot welk niveau je datagedreven werken wilt inzetten om rendement te halen uit de trainingen die je jouw medewerkers biedt.

Succesfactor 2: creëer de juiste mindset

De succesvolle kenniswerker van de toekomst wordt niet gehinderd door een fixed mindset, maar staat open voor groei en onderneemt mee met de organisatie. Elke succesvolle medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen succes en leertraject. Verreweg de grootste uitdaging en leercurve is er voor het senior management. Datagedreven organisaties vergroten de transparantie en transparantie vermindert de macht. Hierdoor stuur je als management een team niet meer aan maar werk je samen en krijg je gedeelde verantwoordelijkheid. Het is van belang dat je ruimte geeft aan medewerkers voor experimenteren en ondernemerschap en focust op duurzaam leren van zowel technische als gedragsvaardigheden.

Succesfactor 3: bestuur de transitie met ‘people analytics’

De digitale transformatie van organisaties is een menselijke reis. Deze transformatie is gekoppeld aan bedrijfsvisie en strategie. Bestuur de culturele transitie daarom met een integraal datagestuurd ontwikkelprogramma en monitor het leertraject met behulp van ‘people analytics’. Zo weet je zeker dat het de juiste waarde toevoegt en blijft toevoegen.

Herkenbaar?

Herken je bovenstaande uitdagingen in jouw organisatie, wil je aan de slag met een data-savvy organisatiecultuur en zoek je daarbij ondersteuning? Neem dan contact met ons op. Of download onze e-paper over de transitie naar een datagedreven organisatie, en hoe je mensen op de juiste manier meeneemt in deze verandering.

Scroll naar boven