Spring naar content

Onze Return On Development aanpak

Home » Onze Return On Development aanpak

Met onze Return On Development aanpak koppelen we de strategische doelstellingen van je organisatie aan de benodigde competentieontwikkeling en maken we het rendement van het leren inzichtelijk.

Return On Development Model

Het Return On Development model kent vijf fasen en is beproefd bij veel grote organisaties. Juist het situationeel toepassen op de omstandigheden van de klant maakt de kracht van onze aanpak zichtbaar.

Aanpak

Fase 1: scan

Succes wordt bepaald door je strategische doelstellingen. Daarom nemen we deze doelstellingen als uitgangspunt voor een nulmeting. Binnen zes weken maken we inzichtelijk waar jouw organisatie staat in het bereiken van de ambities. Met behulp van een ‘Data Readiness Assessment’ bepalen we samen waar winst te behalen valt op de volgende thema’s:

 1. Mate van datagedreven en agile werken
 2. Huidige en benodigde rollen
 3. Wendbare, datageletterde medewerkers
 4. Data Savvy Management en leiderschap
 5. Inzet van BI & Analytics

We voeren de scan uit op basis van een triangulatie om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de huidige maturity op datagedrevenheid.

Fase 2: verander-/ontwikkelplan

Op basis van de uitkomsten van de scan stellen we een ontwikkelplan op voor alle niveaus binnen de organisatie. Hierin staat omschreven wat de meest efficiënte en effectieve aanpak is om op organisatie-, management- en medewerkersniveau de gewenste ontwikkeling te realiseren. Denk hierbij aan het ontwikkelen van toekomstbestendige functieprofielen, een nieuwe ‘way-of-working’ in teams, leiderschap en de inzetbaarheid van medewerkers. Samen zorgen we dat iedereen heldere doelen heeft, zodat we de voortgang effectief kunnen monitoren en, indien nodig, bijsturen.

Fase 3: bewust worden en leren

Alle betrokken medewerkers doen een ‘360-graden-assessment’ op vakinhoudelijke en gedragscompetenties. Deze competenties koppelen we aan de ambities van de organisatie. Aan de hand van de individuele uitkomsten kijken we naar overeenkomsten in ontwikkelbehoefte. Zo kunnen we goed bepalen hoe we de medewerkers efficiënt en effectief in de gewenste rol of op het gewenste kennisniveau krijgen. Dit proces organiseren we bij voorkeur in groepsverband, zodat er een organische cultuurverandering plaatsvindt en er onderlinge verbinding ontstaat.

De benodigde interventies zijn onderverdeeld in de categorieën cultuur, way-of-working en competentieontwikkeling. Voorbeelden van interventies zijn:

 • Minicolleges
 • Trainingen
 • Coaching
 • Inspiratiesessies
 • Workshops
 • (Online) trainingen
 • Gamification
 • Meester-gezeltrajecten

De invulling van deze interventies bepaal je als organisatie zelf. Je kunt ervoor kiezen bepaalde onderdelen zelf te organiseren, door de Hot ITem Academy te laten verzorgen, of bij een andere externe partij af te nemen. Wij zorgen voor de monitoring op alle onderdelen.

Fase 4: toepassen

De slag van leren naar toepassen maken we door het management actief te coachen, zodat de medewerkers het geleerde in de praktijk kunnen brengen en in de nieuwe posities landen. Op deze manier halen de medewerkers zoveel mogelijk rendement uit hun ontwikkeling en is de impact op de doelstellingen snel zichtbaar: Return On Development.

Fase 5: borgen en meten

Om te borgen dat de ontwikkeling blijvend is en continu wordt aangescherpt op de marktbehoefte, is het belangrijk periodiek te monitoren of het competentie- en kennisniveau nog voldoende aansluit op de strategische doelstellingen. Wij noemen dat ‘Continuous Learning’. Door continu scherp te blijven op je doelstellingen, deze te blijven vertalen naar competenties en het niveau hiervan periodiek te toetsen bij de medewerkers ontwikkel je een factbased leercyclus. Zo ben je als organisatie blijvend wendbaar en realiseer je duurzame prestatieverbetering.

Meer informatie?

Wil je weten wat de Hot ITem Academy kan betekenen voor jouw meetbare transitie naar een datagedreven organisatie en cultuur? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek
Scroll naar boven