Spring naar content

Onze Return On Development aanpak

Home » Onze Return On Development aanpak

Met onze Return On Development aanpak koppelen we de strategische doelstellingen van je organisatie aan de benodigde competentieontwikkeling en maken we het rendement van je organisatieontwikkeling inzichtelijk.

Return On Development Model

Onze aanpak beslaat vier stappen en twee continue pijlers: changemanagement en meten. Juist het situationeel toepassen op de omstandigheden in jouw organisatie maakt de kracht van deze aanpak zichtbaar.

Fase 1: scan

Succes wordt bepaald door je strategische doelstellingen. Daarom nemen we deze doelstellingen als uitgangspunt voor een nulmeting. Binnen zes weken maken we inzichtelijk waar jouw organisatie staat in het bereiken van de ambities. Met behulp van een ‘Data Readiness Assessment’ bepalen we samen waar winst te behalen valt op de volgende thema’s:

 1. Mate van datagedreven en agile werken
 2. Huidige en benodigde rollen
 3. Wendbare, datageletterde medewerkers
 4. Data Savvy Management en leiderschap
 5. Inzet van BI & Analytics

We voeren de scan uit met behulp van diverse onderzoekstechnieken om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de huidige maturity op datagedrevenheid.

Fase 2: verander-/ontwikkelplan

Op basis van de uitkomsten van de scan stellen we een ontwikkelplan op voor alle niveaus binnen de organisatie. Hierin staat omschreven wat de meest efficiënte en effectieve aanpak is om op organisatie-, management- en medewerkersniveau de gewenste ontwikkeling te realiseren. Denk hierbij aan het ontwikkelen van toekomstbestendige functieprofielen, een nieuwe ‘way-of-working’ in teams, leiderschap en de inzetbaarheid van medewerkers. Samen zorgen we ervoor dat iedereen heldere doelen heeft, zodat we de voortgang effectief kunnen monitoren en, indien nodig, bijsturen.

Fase 3: bewust worden en leren

Tijdens deze fase van het traject gaan we daadwerkelijk aan de slag en vinden er interventies, leertrajecten, inspiratiesessies en/of coaching plaats. Alle betrokken medewerkers doen een ‘360-graden-assessment’ op vakinhoudelijke en gedragscompetenties. Deze competenties koppelen we aan de ambities van de organisatie. Aan de hand van de individuele uitkomsten kijken we naar overeenkomsten in ontwikkelbehoefte. Zo kunnen we goed bepalen hoe we de medewerkers efficiënt en effectief in de gewenste rol of op het gewenste kennisniveau krijgen. Dit proces organiseren we bij voorkeur in groepsverband, zodat er een organische cultuurverandering plaatsvindt en er onderlinge verbinding ontstaat.

Indien van toegevoegde waarde zetten we online leeroplossingen zoals e-learning, serious games of onze continuous learning tool in om het databewustzijn verder te verhogen door de hele organisatie. Hiervoor werken wij samen met onze zusterorganisatie Bright Alley.

De benodigde interventies zijn onderverdeeld in de categorieën cultuur, way-of-working en competentieontwikkeling. Voorbeelden van interventies zijn:

 • Minicolleges
 • Trainingen
 • Coaching
 • Inspiratiesessies
 • Workshops
 • (Online) trainingen
 • Gamification
 • Meester-gezeltrajecten

De invulling van deze interventies bepaal je als organisatie zelf. Je kunt ervoor kiezen bepaalde onderdelen zelf te organiseren, door de Hot ITem Academy te laten verzorgen, of bij een andere externe partij af te nemen. Wij zorgen voor de monitoring op alle onderdelen.

Fase 4: toepassen en integreren in dagelijks werk

De slag van leren naar toepassen wordt alleen gemaakt als de medewerkers het geleerde in de praktijk kunnen brengen en in de nieuwe posities landen. Is er veel veranderd in de manier van (samen)werken? Dan kan het zinvol zijn om medewerkers en management coaching on-the-job aan te bieden. Op deze manier halen de medewerkers zoveel mogelijk rendement uit hun ontwikkeling en is de impact op de doelstellingen snel zichtbaar: Return On Development.

Changemanagement

Onze dienstverlening omhelst niet alleen het uitvoeren van de aanpak; we begeleiden en coördineren de gehele verandering. Aan de hand van diverse change-theorieën bepalen we de totale aanpak die het beste bij jouw situatie past. Wij zorgen voor de juiste communicatie, stakeholdermanagement, monitoren en organiseren alles tijdens het verandertraject en verzorgen of faciliteren de interventies. Na de scan stemmen we met elkaar af wat de behoefte is en hoe we hier invulling aan geven.

Return on Development

Om te borgen dat de ontwikkeling blijvend is en continu wordt aangescherpt op de marktbehoefte, is het belangrijk periodiek te monitoren of het competentie- en kennisniveau nog voldoende aansluit op de strategische doelstellingen. Wij noemen dat ‘Factbased Talent Management’. Door continu scherp te blijven op je doelstellingen, deze te blijven vertalen naar competenties en het niveau hiervan periodiek te toetsen bij de medewerkers ontwikkel je een datagedreven leercyclus. Zo ben je als organisatie blijvend wendbaar en realiseer je duurzame prestatieverbetering.

Meer informatie?

Wil je weten wat de Hot ITem Academy kan betekenen voor jouw meetbare transitie naar een datagedreven organisatie en cultuur? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek
Scroll naar boven