Spring naar content

Ontwikkeling datagedreven cultuur

Home » Expertisegebieden » Ontwikkeling datagedreven cultuur

Datagedreven zijn is voor de meeste organisaties een onderdeel van hun strategie. Datagedreven zijn vraagt om een andere manier van werken, een andere cultuur en soms ook een andere organisatiestructuur. De Hot ITem Academy ondersteunt je bij het concretiseren en implementeren van al deze facetten van datagedreven werken.

Kernelementen datagedreven organisatie

Datagedreven organisaties bezitten een aantal kernelementen:

 • In alle lagen van de organisatie zien medewerkers data als een asset.
 • Besluitvorming is op data gebaseerd en dus ‘factbased’.
 • Er is een wendbaar datafundament dat medewerkers in staat stelt afdelingsoverstijgende analyses uit te voeren en informatieproducten te genereren.
 • De diverse afdelingen werken in agile teams met elkaar samen. Hierdoor hebben ze de marktbewegingen goed in het vizier en zijn ze in staat kort-cyclisch te innoveren.

Datagedreven cultuur

Een ander aspect van datagedrevenheid is de cultuur. Datagedrevenheid raakt namelijk de hele organisatie. Een open en transparante cultuur ondersteun je door informatie niet te clusteren per afdeling, maar zichtbaar te maken voor iedereen in de organisatie voor wie die specifieke data van belang is. Wij helpen je afdelingsoverstijgend samen te werken en informatie te delen. Hiermee creëer je een eenduidig besturingssysteem, wat als basis fungeert voor agile werken. Als je informatie organisatiebreed inzet, heb je als organisatie meer grip op wat er écht gebeurt. Hierdoor kun je heel snel inspelen op marktveranderingen en innovatieve oplossingen ontwikkelen die leiden tot een hogere waardecreatie voor de klant.

Datagedreven competenties

Kerncompetenties die horen bij een datagedreven organisatie zijn:

 • Ondernemerschap
 • Eigenaarschap
 • Zelfsturing
 • Waardecreatie
 • Innovatievermogen
 • Kort-cyclisch verbeteren
 • Transparantie
 • Vertrouwen

Samen met de klant zorgen wij dat de benodigde kerncompetenties slim worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit doen we door de datagedreven competenties te verankeren in de organisatie, factbased besturing in te richten en het leiderschap hierop te laten aansluiten. We helpen managers hun team te coachen op de kerncompetenties en hun medewerkers in staat te stellen eigenaarschap te nemen over hun werkzaamheden. We leren de managers afdelingsoverstijgend te denken en synergie tussen de afdelingen te stimuleren. Zo zorgen we samen voor datageletterde medewerkers die de nieuwe way-of-working adopteren en zich continu blijven ontwikkelen.

Ondernemerschap en waardecreatie

Het voordeel van onze aanpak voor datagedreven werken is dat je de betrokkenheid van je mensen aanspreekt door transparant te zijn over wat er speelt in de organisatie. Dit heeft een stimulerend effect op het verantwoordelijkheidsgevoel en het ondernemerschap van medewerkers. En dat leidt tot een hogere waardecreatie.

Meer informatie?

Wil je weten wat de Hot ITem Academy kan betekenen voor jouw meetbare transitie naar een datagedreven organisatie en cultuur? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek
Scroll naar boven