Spring naar content

BNG Bank: Door opleidingen op maat direct resultaat

Home » Klantcases » BNG Bank: Door opleidingen op maat direct resultaat

Over BNG Bank

BNG Bank richt zich exclusief op het publieke domein in Nederland. Klanten zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. In 2020 heeft BNG Bank haar strategie aangescherpt. Op basis van haar purpose ‘gedreven door maatschappelijke impact’ kiest de bank ervoor om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG’s) waarmee de bank samen met publieke klanten het verschil wil maken:

  • goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
  • kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
  • betaalbare duurzame energie (SDG 7)
  • duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

Na ING, Rabobank en ABN Amro is BNG Bank met een balanstotaal van meer dan EUR 160 miljard de vierde grootste bank van Nederland. BNG Bank is een nationale systeembank en is daarmee cruciaal voor het Nederlandse financiële systeem. BNG Bank staat onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). BNG Bank bestaat al meer dan 100 jaar en is gevestigd in Den Haag. Bij de bank werken ruim 300 FTE.

Business Issue

BNG Bank zoekt een manier om de Power BI-kennis binnen de eindgebruikersorganisatie te ontwikkelen en te vergroten. Hierbij zou het mes aan twee kanten moeten snijden: gebruikers die de aanwezige informatie beter benutten en een IT-afdeling die minder belast wordt. BNG Bank wil zorgen dat end-user-computing en selfservice-BI, met behulp van Power BI, beter uitgenut wordt.

De basis om meer factbased te sturen en te verbeteren is al aanwezig in de vorm van een goed datawarehouse en een rapportage-omgeving, ontwikkeld door Hot ITem. De data is aanwezig en op orde. De toegevoegde waarde in het gebruik van de data is dat eindgebruikers zelf aan de slag kunnen en de tooling en data uitnutten. BNG Bank onderscheidt twee typen gebruikers: mensen die analyseren, doordrillen, patronen zoeken en herkennen, en de rechttoe-rechtaan-gebruikers. Power BI biedt veel mogelijkheden, maar bij een deel van de eindgebruikers ontbreekt deze kennis.

Aanpak en oplossing

In de voorbereiding van de opleiding zijn data, kubussen en praktijksituaties gedeeld, waarop Hot ITem Academy de training kon baseren. Het gebruik van eigen BNG-cases en -data zorgde ervoor dat allerlei Power BI-mogelijkheden direct konden worden toegepast, herkenbaar waren en meteen gingen leven.

Voor beide typen gebruikers heeft Hot ITem Academy maatwerkopleidingen verzorgd. Een basiscursus, waarin de beginselen aan bod kwamen, was voor alle gebruikers toegankelijk. De opleiding was laagdrempelig, maar gebruikers moesten wel over basiskennis van Excel en pivottables beschikken. Deze basiscursus bestond uit twee workshops. Hierin hebben gebruikers geleerd zelf eenvoudige overzichten, analyses en rapportages te maken en hoe ze vragen op basis van BNG-data kunnen beantwoorden. Voor een kleinere groep ervaren gebruikers hebben we een superuser-opleiding ontwikkeld. Doelgroep van deze opleiding was gebruikers die écht de diepte in wilden, de advanced gebruikers die alle ins en outs wilden leren kennen. Deze groep bestond voor een deel uit IT’ers en deels uit eindgebruikers. Hierin hebben zij geleerd om daadwerkelijk complexe analyses en overzichten te maken, waarbij belangrijke praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt.

Baten

Medewerkers van de betrokken afdelingen en projecten, waaronder de dealing room, krediet en strategie, halen effectief meer waarde uit data dan voor de opleiding. Zij maken enthousiast gebruik van alle mogelijkheden, nemen beter onderbouwde besluiten en besparen aantoonbaar kosten. Veel issues kunnen de eindgebruikers nu zelf oplossen, waardoor IT minder belast wordt. Omdat iedereen zich baseert op de onderliggende kubus zijn er minder zorgen over de kwaliteit en juistheid van rapportages. Een mooi voorbeeld van ‘aligned autonomy’.

De opleiding heeft er ook toe bijgedragen draagvlak te krijgen voor het aannemen van een expert op het gebied van Power BI. Een andere bijvangst is dat de inzichtelijkheid van de data verbeterd kon worden op basis van de ervaringen in de opleiding. Dat is het grote voordeel van het ontwikkelen van een maatwerkopleiding met herkenbare data en voorbeelden.

Meer informatie?

Wil je weten wat de Hot ITem Academy kan betekenen voor jouw meetbare transitie naar een datagedreven organisatie en cultuur? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Scroll naar boven