Spring naar content

NS: Nieuwe ‘Way of Working’ voor verbeterde informatievoorziening

Home » Klantcases » NS: Nieuwe ‘Way of Working’ voor verbeterde informatievoorziening

Over NS

De ambitie van NS is niet gering: mobiliteit van wereldklasse; dichtbij, betaalbaar en met hart voor de omgeving. Dat houdt in: gericht kansen aangrijpen die nieuwe technologieën bieden. En voortbouwen op de sterke punten: uitvoerend vermogen, inzicht in de klantwensen en logistieke expertise. NS wil zich blijven verbeteren en vernieuwen.

Business Issue

Eens in de tien jaar wordt er vanuit het rijk een concessie uitgegeven aan de partij die het openbaar vervoer op het hoofdrailnet mag organiseren. Om deze concessie te winnen is het voor NS noodzakelijk kosten te besparen en de transitie te maken naar operational excellence. NS wil hoogwaardige kwaliteit bieden tegen zo weinig mogelijk kosten. Om goed te kunnen sturen op de concessie-kpi’s is het belangrijk de informatievoorziening en het besturingssysteem te verbeteren. Voor deze verbeterde informatievoorziening is een nieuwe ‘Way of Working’ essentieel en moeten er individuele en teamcompetenties worden ontwikkeld.

Aanpak: competentieontwikkelplannen, onboarding en coaching-on-the-job

Vanuit Hot ITem hebben we NS geholpen het datafundament voor de totale bedrijfsvoering op orde te brengen. Er is een duurzame, wendbare omgeving ontwikkeld met een onderliggende uniformiteit in definities, specificaties en datakwaliteit. Om het datafundament en de informatievoorziening op het juiste niveau te kunnen onderhouden én benutten is het van belang de juiste mensen met de juiste competenties op de juiste plek te hebben.

De Hot ITem Academy is gestart met een analyse van de huidige informatievoorzieningsorganisatie. Daarbij hebben we gekeken naar de huidige en gewenste rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en teams. Op basis van de ambities en doelstellingen hebben we profilingsessies georganiseerd om, in nauwe samenwerking met de betreffende medewerkers, de nieuwe rollen vast te stellen. Per rol hebben we vervolgens helder omschreven welke competenties en kennis nodig zijn in de nieuwe organisatievorm.

Aan de hand van de nieuwe rollen heeft er een vlootschouw plaatsgevonden. Vervolgens hebben we een competentieontwikkelplan opgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit ontwikkelplan was de onboarding in de nieuwe ‘Way of Working’, om zodoende bekend te raken met de nieuwe technieken en tools. Naast het volgen van trainingen draaiden de medewerkers direct mee in de teams die al werkten met het nieuwe datafundament. Zo ontstond een mooie link tussen theorie en praktijk en konden ze de opgedane kennis meteen toepassen.

Na het ontwikkeltraject zijn de medewerkers ondersteund door middel van coaching-on-the-job om zo het geleerde te borgen en goed te laten beklijven. Ook hebben we gildes opgericht waarin vakspecialisten kennis kunnen delen om zo nog sterker te worden in hun rol.

Baten

Dankzij het ontwikkelprogramma hebben de medewerkers op het juiste moment de benodigde kennis opgedaan en hebben zij deze direct kunnen inzetten. Een belangrijk uitgangspunt bij het uitwerken van de competenties is geweest dat de informatievoorziening het behalen van de organisatiedoelen optimaal moet ondersteunen. Daarnaast zijn er roadmaps ontwikkeld waarmee we de business- en dataontwikkelingen bij elkaar hebben gebracht. Hierdoor is een sterke samenwerking tussen de dataspecialisten en de business ontstaan en is er een scherpe focus op het gezamenlijk behalen van de bovengenoemde ambitie van NS.

Met behulp van metadatatools kunnen medewerkers eenvoudig met elkaar afstemmen welke informatie waar wordt opgeslagen, en kunnen ze terugvinden waar benodigde expertise aanwezig is. Hiermee blijft de consistentie in het nieuwe datafundament gewaarborgd en wordt er efficiënt samengewerkt.

Bovendien heeft NS de kosten voor externen kunnen reduceren, omdat veel specialistische datawerkzaamheden na het ontwikkelprogramma konden worden overgedragen aan interne medewerkers.

Meer informatie?

Wil je weten wat de Hot ITem Academy kan betekenen voor jouw meetbare transitie naar een datagedreven organisatie en cultuur? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Scroll naar boven