Spring naar content

Vodafone Ziggo: Strategische kennisontwikkeling

Home » Klantcases » Vodafone Ziggo: Strategische kennisontwikkeling

Over VodafoneZiggo

VodafoneZiggo is een Nederlandse communicatie-provider waar meer dan 8.000 mensen werken aan het aanbod van vaste en mobiele telefonie, entertainment en internet. Om deze organisatie goed te kunnen besturen, is het essentieel om datagedreven te werken. In het Strategic Intelligence Center  werken 120 mensen in Utrecht en Maastricht aan de informatievoorziening van alle afdelingen binnen VodafoneZiggo.

Business issue

Het Strategic Intelligence Center heeft een ambitieus target voor personele groei. Dit is een serieuze recruitmentuitdaging vanwege de grote krapte op de IT-arbeidsmarkt. Daarnaast is continuous learning een belangrijke pijler van VodafoneZiggo.

Na de inrichting van een Strategic Intelligence Center vanuit Hot ITem en twee succesvolle Masterclasses in voorgaande jaren, vraagt VodafoneZiggo de Hot ITem Academy om voor de derde keer samen een Masterclass te organiseren. Het doel van deze achtweekse Masterclass is om bestaande medewerkers met affiniteit met data op te leiden tot medior Visualisation Experts en Data Informatie Analisten.

Ook krijgt de Hot ITem Academy het verzoek te ondersteunen bij strategische kennisontwikkeling. VodafoneZiggo wil graag inzichtelijk krijgen waar medewerkers zich in kunnen en willen ontwikkelen. Door deze competentieontwikkeling te koppelen aan het behalen van de strategische doelstellingen creëer je wederzijdse versterking en maak je continuous learning zeer efficiënt.

Aanpak en oplossing

Allereerst hebben we samen met de managers van VodafoneZiggo de rollen binnen het Strategic Intelligence Center opnieuw geprofiled door kritisch te kijken wat er door technologische ontwikkelingen verandert. De benodigde competenties hebben we gekoppeld aan deze ontwikkelingen en kennisbehoefte en per competentie hebben we de mate van belangrijkheid bepaald. Aan de hand hiervan hebben we een 360-graden-assessment ontwikkeld dat iedere medewerker voor zichzelf en een peer heeft ingevuld. Ook de managers hebben het assessment voor de medewerkers in hun teams ingevuld. Zo ontstond er een compleet beeld per medewerker en konden we een persoonlijk opleidingsadvies opstellen.

Maatwerkprogramma met oog voor business en IT

Om te zorgen dat de nieuwe medewerkers van het Strategic Intelligence Center een vliegende start konden maken in hun nieuwe rol, hebben we in samenwerking met VodafoneZiggo een maatwerkprogramma opgesteld. De specifieke competenties die voor beide rollen ontwikkeld moesten worden, waren leidend. Hierbij hebben we ook rekening gehouden met de nieuwe rollen die uit de profilingsessies waren gekomen. Alle trainingen zijn ontwikkeld en gegeven door experts in het vakgebied: trainers van VodafoneZiggo, trainers van de Hot ITem Academy en trainers van andere opleiders.

De Hot ITem Academy heeft in de voorbereiding op de Masterclass ook ondersteuning geboden in het sollicitatieproces door het afnemen van de toelatings-assessments. Uiteindelijk zijn negen deelnemers aangenomen: zeven nieuwe Visualisation Experts en twee nieuwe Data Informatie Analisten.

Een belangrijk speerpunt van de Hot ITem Academy programma’s is dat deelnemers direct leren hun kennis toe te passen. Daarom is gedurende de hele Masterclass gewerkt aan een businesscase uit de dagelijkse praktijk: het ontwikkelen van een managementdashboard voor de afdeling Customer Operations van VodafoneZiggo.

Om deze opdracht succesvol uit te kunnen voeren, moesten de deelnemers leren te achterhalen welke informatie het management nodig had, of ze deze informatie konden leveren met de data die beschikbaar was en hoe ze de opgedane inzichten goed konden presenteren. Daarom werd tijdens de Masterclass, naast alle technische vaardigheden, ook aandacht besteed aan bedrijfskundige trainingen, soft skills en reflectie.

Als afsluiting van de Masterclass presenteerden de deelnemers hun dashboards aan het MT van VodafoneZiggo.

Online leren en ontwikkelen

Medio maart 2020, tijdens de tweede week van de Masterclass, riep de overheid organisaties op om medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken vanwege de COVID-19 uitbraak. Het was daardoor niet langer mogelijk om de VodafoneZiggo Masterclass in fysieke vorm te laten doorgaan.

In overleg hebben we direct een nieuwe strategie bepaald en ons programma omgezet naar een nieuwe online opleiding. De dag erna kon de eerste online Masterclasstraining vanuit huis worden gevolgd.

Door wekelijks met de deelnemers en de trainers te evalueren, lukte het om deze nieuwe manier van training geven én volgen te omarmen, in goede banen te leiden en te optimaliseren.

Baten

Ondanks de uitdagingen van de COVID-19-pandemie en het nieuwe werken, zijn alle deelnemers aan de Masterclass glansrijk geslaagd. Ze zijn inmiddels werkzaam in het team van het Strategic Intelligence Center, waar ze met behulp van hun buddy en alle opgedane kennis inderdaad een vliegende start hebben kunnen maken in hun nieuwe rol.

Deelnemers hebben aangegeven goed te zijn voorbereid op hun nieuwe functie. Ze zijn enthousiast over de offline én online trainingen die ze hebben gevolgd en hebben meer geleerd over het werk – en zichzelf.

Wat betreft de strategische kennisontwikkeling heeft het management een goed beeld gekregen van wat er op het gebied van competentieontwikkeling nodig is om de strategische doelstellingen te realiseren. Ze kunnen medewerkers goed begeleiden en hebben grip op de leeropbrengst voor de organisatie.

Meer informatie?

Wil je weten wat de Hot ITem Academy kan betekenen voor jouw meetbare transitie naar een datagedreven organisatie en cultuur? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Scroll naar boven