Spring naar content

Datageletterdheid – meer kennis over data is nu nodig

Home » Datageletterdheid – meer kennis over data is nu nodig
Leestijd: 3 minuten

We gaan er maar al te vaak vanuit dat mensen automatisch meegroeien in nieuwe processen. In de groei naar een datagedreven organisatie is dat echter niet altijd het geval. De basis van datagedreven werken snappen mensen vaak wel, maar er is meer nodig om het ook echt te dóen. Datageletterdheid is dan ook een onderwerp dat bovenaan de agenda moet staan.

Wat is datageletterdheid?

Datageletterdheid klinkt soms nogal zwaar, maar het draait er vooral om dat mensen weten wat data is, wat je ermee kunt en dat ze kansen op datagebied kunnen herkennen. Het is belangrijk dat mensen in alle lagen van organisaties en in iedere denkbare branche, meer datageletterd worden. Datagedreven werken is namelijk de enige manier om organisaties snel én gericht verder te ontwikkelen. Zowel snelheid als een gevalideerde richting zijn van groot belang in tijden waarin innovaties en technologische ontwikkelingen elkaar in een razend tempo opvolgen. 

Niks nieuws onder de zon… of toch wel?

De informatiebehoefte is enorm op dit moment. Klanten en medewerkers zijn eigenlijk (vaak onbewust) al gewend om zoveel mogelijk data te verzamelen en toe te passen in hun dagelijks leven. We zoeken snel even op Wikipedia wie die ene presentator van dat spelprogramma is, gebruiken regelmatig Google Maps en werken dagelijks aan ons eigen beelddatabestand met de foto’s op onze mobiele telefoons. 

Ook op de werkvloer is overal data, maar het is niet altijd even eenvoudig om te zien welke kansen data kan bieden. Daarbij speelt het motto ‘onbekend maakt onbemind’ regelmatig een rol. Want data, dat klinkt vaak als iets wat lastig of ingewikkeld is toe te passen in de praktijk. En maken we nog wel echt contact met onze klanten als we hun gedrag beoordelen op basis van data?

Deze vragen zijn heel terecht, maar als mensen meer datageletterd zijn kunnen ze die zelf beantwoorden. 

Het is zeker geen moetje meer

Merav Yuravlivker schreef op Forbes dat datageletterdheid niet alleen meer iets is dat wordt opgelegd van hogerhand, met andere woorden een ‘moetje’. Nu datagedreven werken op alle vlakken wordt ingezet, zien medewerkers ook zelf wat data hen in de dagelijkse praktijk kan opleveren. Het is in de praktijk vaak erg motiverend om te zien dat je veel efficiënter kunt werken of veel productiever kunt zijn als je datakansen herkent en inzet. 

Voor het rapport “Lead with Data” van Qlik werden 7.377 zakelijke besluitvormers (junior managers en hoger) ondervraagd over onder andere hun datageletterdheid. Daaruit komen een paar opmerkelijke resultaten naar voren:

  • Slechts 24% van de ondervraagden vertrouwt volledig op hun vermogen om data te lezen, ermee te werken, te analyseren en te beargumenteren.
  • 85% van de werknemers die zichzelf beschouwen als datageletterd, geeft aan zeer goed te presteren op het werk. Bij mensen die minder datageletterd zijn, is dit percentage veel lager (54%).

De meeste respondenten die over de vaardigheden beschikken om effectief gebruik te maken van databronnen denken dat ze door hun datageletterdheid verbetering zien in hun werkresultaten: 

  • 94% van de mensen die data gebruiken in hun huidige functie is het erover eens dat data helpt om hun werk beter te doen.
  • 82% ervaart ook dat datageletterdheid hen meer geloofwaardigheid geeft op de werkvloer.

Mensen moeten eerst overtuigd zijn dat data(geletterdheid) hen wat oplevert (what’s in it for me). Deze intrinsieke motivatie en directe resultaten zijn randvoorwaarden in het hele leer- en werkproces naar datageletterdheid. Je legt er als het ware het fundament mee om volledig datagedreven te kunnen werken.

Datageletterdheid biedt toekomst voor iedere organisatie

Of mensen nu bewust, of onbewust onbekwaam zijn op het gebied van data, het blijft een van de belangrijkste aandachtspunten om datagedreven te kunnen werken. Als mensen de kennis en vaardigheden niet hebben, kunnen ze ook geen kansen ontdekken binnen hun eigen werkveld. Faciliteer en motiveer mensen daarom zoveel mogelijk om te werken aan hun datageletterdheid. Dat is altijd in het belang van je organisatie, die hierdoor steeds sneller en flexibeler kan reageren op nieuwe klantvragen en marktontwikkelingen.

Hoe kun je nu écht datagedreven gaan werken?

Wil je meer weten over hoe je datagedreven kunt werken, wat het betekent voor je organisatie en wát het je oplevert? Lees dan de whitepaper “Vergeet de factor mens niet! Zo kun je datagedreven werken”. Of neem contact op met onze experts die graag met je meedenken bij alle praktische uitdagingen waar je organisatie op datagebied voor staat.

Scroll naar boven